Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA Miljöredovisning 2000.

FOA Miljöredovisning 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahlberg Mats, Johansson Jan, Jänis Anna, Lundholm Britt-Marie, Norlin Jessica, Sahlin Christer, Sundström Arne, Svensson Jonas, Thorpsten Jerker, Tryman Rolf
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0025--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljöpolicy, miljömål, handlingsplaner, environmental management systems, environmental policy, environmental goals, action plans, 17
Sammanfattning En viktig uppgift under året har varit miljöutbildningar, specifika miljöutbildningar för nyckelgrupper och allmän för all personal. Sådan allmän miljöutbildning har under året genomförts vid FOAs avdelningar i Grindsjön, Ursvik och Linköping. Miljöledningsarbetet har påverkats något av sammanläggningen av FOA och FFA. P g a att FOA har olika hyresvärdar finns svårigheter med att få fram enhetliga data för jämförelsestatistik mellan olika driftsparametrar. Liknande problem finns för resor och transporter där olika resebyråer anlitas. Miljöhänsyn har medtagits som en punkt under rubriken särskilda handlingsregler i projektplanerna inför år 2000. Under året har Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, FMV och FORTV lagt ut miljöforskningsuppdrag på FOA. FOA har också genomfört miljöforskningsuppdrag åt den civila sektorn. Viss redovisning i form av nyckeltal har kunnat påbörjas. Systemen för resultatuppföljning har fortsatt att utvecklas bl a genom tecknande av miljöavtal med leverantörer och hyresvärdar. FOA infordrar idag miljöredovisning vid alla större upphandlingar. Alla lokaliseringsorter har nu telebildstudio och nyttjandet har ökat från 150 till 500 timmar jämfört med 1999. Miljöstationer har upprättats vid samtliga lokaliseringsorter. Städdagar har genomförts vid FOAs anläggningar i Ursvik och Grindsjön. En kvicksilverinventering har genomförts i Grindsjön. En myndighetsövergripande revision av miljöarbetet har genomförts av FOAs internrevisor. Sammanfattningsvis fann han inga väsentliga negativa iakttagelser att rapportera.
Abstract Environmental education has been an important task during past year. Key groups have been given specific courses and common courses for all personal have been given at the divisions in Grindsjön, Ursvik and Linköping. The merging of FOA and FFA has somewhat affected the environmental work. Due to the fact that FOA has different landlords it has been difficult to obtain comparable numbers on electricity, heat and water. The same problem is valid for travel and transports due to the use of different travel agencies. Environmental matters have been added as a specific task in the project plans for the year 2000. The Defence Department, the Armed Forces, the Swedish Defence Materiel Administration and the National Fortifications Administration have contracted FOA for environmental research. FOA has also performed environmental research for the civil sector. Environmental contracts are signed with all major landlords and contractors. Videostudios are installed at all places where FOA is situated and the use of video meetings has increased from 150 to 500 hours compared with 1999. Waste stations are now in place all over FOA. The outdoor environment has been cleared in Ursvik and Grindsjön. In Grindsjön an inventory of mercury has also been performed. The environmental management system of FOA has been reviewed by the internal auditor. In conclusion he found no essential negative remarks to report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182