Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementering av algoritm för beräkning av radarmålyta med NURBS-ytor.

Implementering av algoritm för beräkning av radarmålyta med NURBS-ytor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Magnus, Nilsson Stefan, Rahm Jonas, Zdansky Erik
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0026--SE)
Nyckelord Radarmålarea, fysikalisk-optik, fasettering, NURBS-ytor, Radbase, radar-cross-section, physical-optics, facet, NURBS, E3015, 36
Sammanfattning NURBS (Non uniform rational B-spline) är ett kraftfullt och relativt vanligt sätt att matematiskt beskriva allmänna kurvor, ytor och kroppar. Genom att använda NURBS-ytor kan en noggrann beskrivning av en yta behållas in i ett sent skede av beräkningarna och den fasettindelning som ännu behövs i slutänden kan lättare justeras efter behov. Rapporten beskriver en implementering av NURBS-ytor för beräkning med fysikalisk optik (PO) i Matlab. Programmet har utvärderats mot analytiska uttryck och ett kommersiellt PO-program. En studie av konvergens då en cirkel approximeras med en allt mer månghörnig polygon har också gjorts. Förutsättningar för ett effektivt beräkningsverktyg finns. Tills vidare saknar koden dock skuggningsalgoritmer, eftersom den är skriven för en preliminär utvärdering av NURBS. Detta leder till betydelsefulla inskränkningar i tillåten modellgeometri.
Abstract NURBS (Non uniform rational B-spline) is a powerful and often used method for a mathematical description of curves, surfaces and bodies in general. By using NURBS-surfaces an accurate object description can be kept further into the calculations of radar cross section. The faceting, which is still ultimately needed, can be more easily adjusted on demand. We report here on a NURBS-surface implementation using physical optics (PO) calculations in Matlab. The code has been validated against analytic PO expressions and commercial PO code. A study of the convergence as a circular disc is approximated using progressively finer faceting was also done.- There is a potential for the development of an efficient tool for RCS calculation. However, since the code is intended for a preliminary evaluation of NURBS it is presently lacking e.g. shadowing algorithms. This leads to restrictions on the allowed model geometries.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182