Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Upptäckt och riktningsbestämning av bandspridda signaler med hjälp av korrelation.

Upptäckt och riktningsbestämning av bandspridda signaler med hjälp av korrelation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elbornsson Ulrika
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0030--SE)
Nyckelord bandspridning, direktsekvens, korrelation, upptäckt, riktningsbestämning, pejling, spread spectrum, direct sequence, correlation, detection, direction finding, E7018, 75
Sammanfattning Denna rapport behandlar en metod för upptäckt och riktningsbestämning av bandspridda signaler. Metoden bygger på korrelation mellan signaler från två synkrona mottagarkanaler som är kopplade till var sin antenn vilka är spatialt separerade. Metoden har utvärderats för direktsekvensspridda signaler på kortvågsbandet. Bandspridda signaler har simulerats och adderats till bakgrundsspektran inspelade på kortvågsbandet. De modulationsformer som använts för bandspridningen är BPSK, QPSK samt MSK. Beräkningar i MATLAB har visat att metoden ger tillfredsställande resultat för de BPSK- och QPSK-modulerade signalerna för signalinterferensförhållande överstigande -20 dB.
Abstract In this report a method for detection and direction finding of spread spectrum signals is discussed. The method is based on correlation between two signals which are received by two synchronous spatially separated antennas. The method has been evaluated for direct sequence spread spectrum signals in the high frequency band. Spread spectrum signals have been simulated and added to background noise received in the high frequency band. The spread spectrum has been achieved by BPSK-, QPSK- and MSK-modulation. Calculations in MATLAB have shown that the method works satisfactorily for the BPSK- and QPSK-modulated spread spectrum signals when the Signal-to-Interference Ratio exceeds -20 dB.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182