Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fatigue resistance of composite joints with countersunk composite and metal fasteners.

Fatigue resistance of composite joints with countersunk composite and metal fasteners. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Starikov Roman, Schön Joakim
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0035--SE)
Nyckelord Composite, fatigue life, strain gauge measurement, load transfer, 820
Sammanfattning Bultade kompositförband utmattningsbelastades och livslängden mättes. Plattorna i förbanden tillverkades av kolfiber/epoxi komposit och sammanfogades med tre olika fästelement: komposit, titanium Torque set, och titanium Huck-comp. Trådtöjningsgivare användes för att mäta töjningsfördelningen och lastöverföringen mellan bultraderna. En extensiometer användes för att mäta den relativa förskjutningen mellan två kompositplattor. Förband med Huckcomp fästelement hade den längsta livslängden och sedan följde förband med Torque-set fästelement. Förband med fästelement av komposit hade den kortaste livslängden. I utmattning var den dominerande brottmoden bultbrott. Mätningar av lastöverföring visade att de två yttre plattorna i förbandet överförde olika mycket last. Extensiometermätningarna visade på en stadig ökning i relativ förskjutning mellan kompositplattorna under utmattningsbelastning på grund av utmattningsskador runt bulthålen och kompositplattorna.
Abstract Composite bolted joints were tested in cyclic loading to obtain results of the joint resistance to fatigue. Specimen plates manufactured from carbon fibre/epoxy material system were joined by fasteners of three different types: composite, titanium Torque-set, and titanium Huck-comp. Strain gauge measurements were carried out to analyse strain distribution and the load transfer between the bolt rows. An extensometer was used to measure relative displacement between two composite plates. Joints bolted by Huck-comp fasteners showed the highest fatigue resistance followed by the joints with Torque-set bolts. The specimens with composite fasteners displayed the lowest fatigue durability. The fatigue analysis has determined that the dominant joint failure mode was generally due to bolt fractures. The load-transfer calculations showed that asymmetry of the joints with countersunk fasteners affected the load transfer in the outer plates. Extensometer measurements displayed a steady increase in the relative displacement between the specimen plates due to fatigue degradation of the bolt holes and the composite plates.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182