Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med eldhandvapen mot lätt befästning.

Försök med eldhandvapen mot lätt befästning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl, Carlberg Anders, Olsson Lars Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0036--SE)
Nyckelord Lätt befästning, försök, eldhandvapen, handgranat, högpresterande betong, pansarplåt, light fortification, tests, small arms fire, hand grenade, high performance concrete, armour, 230
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI har på uppdrag av FM HKV medverkat i och genomfört försök med finkalibriga projektiler mot en lätt befästning. I rapporten beskrivs en prototyp till en lätt befästning i form av ett skyddat utrymme som är avsedd att användas av svensk trupp vid fredsfrämjande internationella insatser. Dimensionerande vapenhot mot den lätta befästningen är finkalibrig eld från eldhandvapen med kalibern 7.62 mm (blykärna). Vid försöken studerades skyddsförmågan hos högpresterande betong respektive pansarplåt mot finkalibrig eld från eldhandvapen och verkan av handgranat. I rapporten redovisas bl a följande slutsatser: För att ge skydd mot finkalibrig eld från eldhandvapen med kalibern 7.62 mm (projektil med blykärna) krävs 2 st skikt av 25 mm tjocka plank av högpresterande betong med förskjutna skarvar. Motsvarande för pansarplåt är 2 st skikt av 5 mm tjocka plåtar av ARMOX 600 T med förskjutna skarvar. Vid jämförelse mellan plank av pansarplåt och högpresterande betong så har pansarplåt vikts- och hanteringsmässiga fördelar, samt att skyddspotentialen mot kraftigare hot bedöms vara större för pansarplåtsalternativet. Avslutningsvis redovisas förslag på fortsatt arbete där man bl a bör studera skyddsförmågan hos högpresterande betong och pansar mot finkalibriga projektiler med stålkärnor. Dessutom ges förslag på att konstruktionen bör belastas av luftstötvåg från laddning som motsvaras av "närmiss" av granatkastare.
Abstract Under contract to the Headquarters of Swedish Armed Forces the Swedish Defence Research Agency- FOI has made an experimental study where a light fortification was subjected to small arms fire. In the report a prototype of a light fortification in the shape of a protective space for Swedish troop involved in international peacekeeping operations is described. Dimensioned weapon treat against the light fortification is small arms fire with calibre 7.62 mm (lead core). At the tests the protection capacity for high performance concrete and armour against small fire and hand grenade were syudied. One conclusion from the tests is that two layers of 25 mm thick plank of high performance concrete with overlapped joints is needed to give protection against projectiles with calibre 7.62 mm (lead core). Corresponding for armour was two layers of 5 mm thick armour plate (ARMOX 600 T). Furthermore have armour advantages regarding weight and handling and a higher protective potential for more powerful treats compared with high performance concrete. Finally proposals are made for further work, where the protection capacity for high performance concrete and armour against small arms fire with steel core should be studied. Furthermore should the light fortification be loaded with a blast wave from a near hit from a mortar round.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182