Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Personligt kamouflage. Yttemperaturens beroende av klimat, fysisk aktivitet och materialval. Datorsimulering- och klimatkammarstudier av fältuniform 90 samt två kamouflagedräkter.

Personligt kamouflage. Yttemperaturens beroende av klimat, fysisk aktivitet och materialval. Datorsimulering- och klimatkammarstudier av fältuniform 90 samt två kamouflagedräkter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danielsson Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0042--RE--SE)
Nyckelord Termisk signatur, kamouflagedräkt, aktivitet, klimat, strålningsegenskaper, thermal signature, camouflage suit, physical activity, climate, material properties
Sammanfattning Studien beskriver termiska kamouflageegenskaperna hos fältuniform90 (FU90) samt två kamouflagedräkter, FRYNSER och ULCAS (SAAB Barracuda AB) burna över FU90. Studien genomfördes i en kombinerad klimatkammare och vindtunnel vid 10,3°C, 58% rh och 19,7°C, 63% rh. Lufthastigheten var 0 m/s och 2 m/s. Några mätningar gjordes även vid 5 m/s. Vid de olika klimaten belystes även dräkterna tidvis med sollampor (800 W/m2). Den fysiska aktiviteten var stående och gång på rullmatta med hastigheten 1,5 m/s och lutningen 1,4°. Yttemperaturen mättes med IR-kamera. Resultaten visade att kamouflaget förbättras om dräkten görs tjockare (mer isolerande) och att effekten förbättras vid vind. Betydelsen av vind är mycket större än kroppens egenrörelse. FRYNSER (tjockast) hade vid vind en medelyttemperatur som överskred luftens (20°C) med endast någon grad. FU90s yttemperatur var några grader högre vid 20°C och cirka fem grader högre vid 10°C när ingen sol förekom. Vid sol och vindstilla är kamouflagedräktens betydelse begränsad. Vid sol och vind ökar kamouflagets betydelse och skillnaden i yttemperatur mellan en tjock kamouflagedräkt och fältuniform kan vara cirka tio grader vid 20°C. Kamouflaget kan dock förloras lokalt vid starkare vind om dräktmaterialet börjar "fladdra" i vinden. Resultaten från kammarstudierna jämfördes med beräknade yttemperaturvärden erhållna från simuleringsprogrammet INSULA. God överensstämmelse erhölls. Beräkningar visar att vissa fördelar kan erhållas med låg-emissiva material. Studien visar på betydelsen av att kamouflera ansikte och händer. Vinsten med en kamouflagedräkt kan i många situationer vara försumbar om inte ansiktets termiska signatur kan reduceras väsentligt.
Abstract This study deals with the thermal camouflage properties of a combat uniform (FU90) and two camouflage suits, FRYNSER och ULCAS (SAAB Barracuda AB). The study was run in a combined climatic chamber and wind tunnel. The climate was 10,3°C, 58% rh and 19,7°C, 63% rh. Air speed was 0 m/s and 2 m/s. A few measurements were also done at 5 m/s. Solar radiation lamps (800 W/m2) were also used. The physical activity was standing still and walking on a treadmill at 1,5 m/s and the slope 1,4°. Surface temperature was measured with an IR-camera. The results showed that the camouflage effect is improved if the suit is made thicker (higher insulation value) and the effect is further improved at wind. The effect of wind is greater than that of body movements. Surface temperature of FRYNSER (thickest) exceeded air temperature (at 20°C) with roughly one degree at wind. The surface temperature of FU90 was, without solar radiation, a few degrees higher than FRYN SER at 20°C and about 5 degrees at 10°C. Solar radiation and calm air make the effect of a camouflage suit limited. In case of sun, wind improves the effect of camouflage. The difference between a thick camouflage suit and a combat uniform can be about 10°C at sun and an air temperature of 20°C. Yet, the camouflage can be lost at stronger winds if the suit material starts to flap. Measurements were compared with temperature estimations obtained from a simulation program (INSULA). The correlation between the two methods was very god. The results suggest that using low-emissivity materials may give some advantages. The study emphasises the importance of camouflage for the face and nude hands. In many situations the advantage of a camouflage suit may become negligible if the thermal signature is not reduced significantly.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182