Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att pröva förband. En metod- och erfarenhetsbeskrivning av OPAS.

Att pröva förband. En metod- och erfarenhetsbeskrivning av OPAS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderqvist Olof, Nilsson Gabriella, Andersson Henrik, Ekström Thomas, André Tommy, Unge Wilhelm
Ort: Stockholm
Sidor: 108
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0043--SE)
Nyckelord OPAS, prövning, utvärdering, förband, militär, examination, evaluation, military units, military
Sammanfattning FOI har under tidsperioden 1989-1997 biträtt ÖB vid genomförande av OPAS-prövningar. ÖB beslutade 1996 om uppehåll i prövningarna till 1999. Intill dess hade FOI i uppdrag att bevara och utveckla prövningskompetensen. Ett led i detta var att dokumentera erhållna erfarenheter och sammanställa förslag på förbättringar. Denna rapport är en avrapportering av detta arbete. Rapporten vänder sig främst till FOI-personal som kan bli aktuell att deltaga i framtida prövningar, men den bedöms även vara av intresse för prövningsansvariga inom FM.
Abstract FOI has during the period 1989-1997 assisted the Supreme Commander in carrying out OPAS examinations. The Supreme Commander decided in 1996 to halt the examinations until 1999. Before then FOI was commissioned to maintain and develop the examination competence. One method is to document obtained observations and put together recommendations for improvements. This report is an account of that undertaking. The report is principally intended for FOI personnel that can be likely to participate in future examinations, but can also be of interest for personnel responsible for examinations within the Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182