Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Besöksresa till Tyskland och Nederländerna.

Besöksresa till Tyskland och Nederländerna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bolander Göran, Wickström Stellan
Ort: Linköping
Sidor: 11
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0045--SE)
Nyckelord 320, gated viewing, laser, bildförstärkare, image intensifier
Sammanfattning Delft Electronic Products B.V. i Nederländerna och Proxitronic i Tyskland, vilka tillverkar bildförstärkare, besöktes 00-12-11--12 av Saab Dynamics och FOI. Avsikten var att få deras syn på utvecklingen av bildförstärkare inom avståndsstyrd avbildning och med pulsad laser och då speciellt vid det mera ögonsäkra våglängdsområdet 1,5 mikrometer. Företagen tillverkar bildförstärkare ur GEN II (även extended) men har inte för avsikt att ge sig in i GEN III. Proxitronic har kontakt med universitetet i Münster som arbetar med en teknik med gasurladdning i en array av celler och klarar ett brett våglängdsområde i IR men i övrigt har begränsade prestanda. Upplösningen är måttliga 5-10 linjepar/mm vilket inte är tillräckligt för att kunna upplösa föremål på långa avstånd (> 10 km).
Abstract Delft Electronic Products B.V. in the Netherlands and Proxitronic in Germany, who manufacture image intensifiers, were visited 00-12-11--12 by Saab Dynamics and FOI. The aim was to get their view on development of gated viewing image intensifiers using pulsed laser with special interest in the eyesafe wavelength region at 1,5 micrometers. The companies produce image intensifiers at GEN II (also extended) but have no intention to start with GEN III. Proxitronic has collaboration with the University in Münster who are working with a technique using glow discharge in an array of cells and can handle a broad wavelength range in IR but at limited performance. The resolution is moderate 5-10 lp/mm which is not sufficient to resolve objects at long range (> 10 km).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182