Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A method for smoke spread testing of large premises.

A method for smoke spread testing of large premises. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Walmerdahl Per, Per-Olof Werling
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0046--SE)
Nyckelord Rökspridning, brand, optisk densitet, siktbarhet, rökpotential, smoke spread, fire, optical density, visibility, smoke potential
Sammanfattning En metod för att genomföra oförstörande rökspridningsprov har tagits fram, testats och applicerats på ett antal befintliga byggnader. Metanol förbränns i olika stora vattenkylda kärl och skapar härmed en värmekälla. Ett flertal olika storlekar på kärl innebär att brandstorleken kan varieras upp till närmare 1MW. Röken genereras med hjälp av lämpligt antal rökgeneratorer, vilka producerar en rök, enklast beskriven som en icke-toxisk aerosol. Fördelen med denna metod är att förutsättningar ges för oförstörande rökspridningsprovning av befintliga byggnader och anläggningar i syfte att utvärdera funktionaliteten och utformningen av det aktiva brandskyddet såsom rökevakueringssystem etc. I rapporten beskrivs metoden i detalj och experimentella data från utprovningen av metoden presenteras i tillägg till en diskussion om användbarhet och flexibilitet hos metoden.
Abstract A method for performing non-destructive smoke spread tests has been developed, tested and applied to several existing buildings. Burning methanol in different size steel trays cooled by water generates the heat source. Several tray sizes are available to cover fire sources up to nearly 1MW. The smoke is supplied by means of a suitable number of smoke generators that produce a smoke, which can be described as a non-toxic aerosol. The advantage of the method is that it provides a means for performing non-destructive tests in already existing buildings and other installations for the purpose of evaluating the functionality and design of the active fire protection measures such as smoke extraction systems etc. In the report, the method is described in detail and experimental data from the try-out of the method are also presented in addition to a discussion on applicability and flexibility of the method.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182