Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fusion of incomplete and fragmented data - white paper.

Fusion of incomplete and fragmented data - white paper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Mats, Schubert Johan
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0047--SE)
Nyckelord 770, Dempster-Shaferteori, klustring, konflikt, Dempster-Shafer theory, clustering, conflict
Sammanfattning Att kunna gruppera mätdata angående okända objekt i grupper, där varje grupp av data refererar till samma objekt kan vara besvärligt. Denna uppgift blir särskilt svår om datamängden är fragmentarisk och endast en liten del av de observerbara parametrarna är tillgängliga. Vi visar en möjlighet att lösa fragmentariska datafusionsproblem genom att använda en flerlagersmodell samt ett systematiskt användande av konflikt mellan data.
Abstract Combining measured data about unknown objects into sets, where each set of data refers to the same object, is a challenging task. In particular, if data are fragmentary and only a small set of possible observables are given with each datum, this task is particularly difficult. With a layered perspective, and a systematic use of conflicts between data, we demonstrate a possibility to solve fragmented data fusion problems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182