Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Störsimulering mot SAR.

Störsimulering mot SAR. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Brage Mathias
Ort: Linköping
Sidor: 76
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0049--SE)
Nyckelord 75, E7013, apertur, antennförstärkning, SAR, störsändare, störövervikt, aperture, antenna gain, jammer, SNR
Sammanfattning Att simulera olika system anses av såväl försvaret som industrin som en väl etablerad metod att spara både tid och pengar. Dagens snabba datorer gör det möjligt att simulera sådana experiment och situationer som tidigare behövde utföras med verklig mätutrustning Genom att i förväg utföra en simulering kan värdefull kunskap erhållas för en viss situation och med hjälp av denna kunskap kan sedan det verkliga experimentet genomföras med större precision. Vid institutionen för Telekrigssystem på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, i Linköping bedrivs forskning och utveckling kring olika tekniker att på elektronisk väg störa ut ett så kallat SAR-system. SAR står för Synthetic Aperture Radar och betecknar ett radarsystem vilket med hjälp av en konstgjord radarantenn skapar fotoliknande bilder av det markklotter som för andra radarsystem oftast är till problem. Eftersom ett SAR-system kan operera oberoende av ljus- och väderförhållanden skulle ett sådant system i en krigssituation vara ett indirekt hot mot våra flygbaser, hamnar etc. Ett skydd mot detta hot vore att genom strategisk placering av en eller flera störsändare lägga ut en brusmatta i syfte att försvåra inhämtningen av viktig information. Som ett led i utvecklingsarbetet av dessa SAR-störsändare behövs ett program med vilket relevanta störsituationer kan simuleras. Rapporten beskriver det examensarbete vars uppgift var att utveckla ett sådant simuleringsprogram.
Abstract The Defence Forces as well as the industry consider simulating different systems as a well-established method of saving both time and money. Fast computers of today make it possible to simulate those experiments and situations that previously needed to be performed with real equipment. The live experiment can be performed with higher precision when valuable knowledge is obtained by simulating a certain situation in advance. The institution of Electronical Warfare at the Swedish Defence Research Agency is developing technologies for jamming SAR-systems. SAR stands for Synthetic Aperture Radar and describes a radar system that, with an artificial radar antenna, generates photo like pictures of the ground clutter that usually is a problem for ordinary radar systems. Since a SAR-system can operate independently of light- and weather conditions such a system would in a war situation be an indirect threat for our air bases, harbours etc. Protection against SAR systems is obtained by strategic positioning of a set of jammers that will generate and transmit noise in order to prevent information collection. As a part of the SAR-jammer development there is a need for a program in which relevant jam situations can be simulated. A description is given in this report of the master thesis work whose aim was to develope such a simulation program.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182