Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An attempt to generate accomodation depth-of-field effects in a virtual retinal display.

An attempt to generate accomodation depth-of-field effects in a virtual retinal display. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gustafsson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0060--SE)
Nyckelord 33, I0012, E3742, djupeffekter, ackommodation, virtual retinal display, VRD, depth-of-field, accommodation
Sammanfattning För att kunna uppleva djup och avstånd använder sig ögat och hjärnan av ett antal villkor för djupseende. Mycket sofistikerade Virtual Reality-system, i vilka grafiska datorer och display-system inkluderas, kan återge de flesta av dessa villkor, men inte ackommodationsdjup-effekten. I denna rapport indikeras en lösning på att skapa denna ackommodationseffekt med hjälp av en elektrooptisk adaptiv lins samt ett display-system av typ Virtual Retinal Display, VRD.
Abstract To experience depth and distance the eye and brain use a lot of depth "cues". Highly sophisticated VR systems, including graphics computers and display-systems, may render most of these "cues", but not the accomodation depth-of-field effect. In this report a solution is indicated how to create this accommodation effect, using an electro-optical adaptive lens in a Virtual Retinal Display, VRD.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182