Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektrooptisk minspaning 1999-2000.

Elektrooptisk minspaning 1999-2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Georgson Mikael, Uppsäll Magnus, Sjökvist Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 11
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0066--SE)
Nyckelord 360, 310, 330, E3022, minor, IR, bildanalys, optisk minspaning, termodynamisk modellering, mines, infrared, image analysis, optical mine detection, thermodynamic modelling
Sammanfattning I den här rapporten redogörs för den verksamhet som bedrivits inom elektrooptisk minspaning under 1999 och 2000. Den innehåller en redogörelse för mätverksamhet, resultat, modellberäkningar, informationsspridning och fortsatt arbete. Mätningar i försökslandskap på olika platser och på grusväg har genomförts. Bilder har analyserats med hjälp av bildbehandlingsalgoritmer och de uppmätta experimentella värdena har jämförts med modellberäkningar.
Abstract This report concerns activities in electrooptical mine detection during 1999 and 2000. It reports on performed measurements, obtained results, thermodynamic model calculations, information activities and future work. Measurements in test areas and a gravel road have been performed. Images have been analysed by using image process algorithms, and the measured data was compared to calculated values from the theoretical model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182