Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOX-7 stabilitet: Del 2.

FOX-7 stabilitet: Del 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Helena, Östmark Henric, Holmgren Eric, Wingborg Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0067--SE)
Nyckelord Stabilitet, kompatibilitet, lågkänslig, FOX-7, stability, compatibility, low sensitivity, FOX-7, 210
Sammanfattning En fortsatt karaktärisering av FOX-7, eller 2,2-dinitro-eten-1,1-diamin har utförts. Denna rapport presenterar resultat från masspektroskopiska studier, kompatibilitetsundersökningar, DSC mätningar samt en bestämning av värmekapacitiviteten, Cp.
Abstract A continued characterization of FOX-7 or 2,2-dinitro-ethylene-1,1-diamine has been performed. This report presents results from mas spectroscopic investigations, compatibility studies, DSC measurements and a value for the heat capacity, Cp.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182