Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtagning av brinnmodell för ammoniumdinitramid.

Framtagning av brinnmodell för ammoniumdinitramid. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helte Andreas, Edvinsson Hans, Hahma Arno
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0071--SE)
Nyckelord Ammoniumdinitramid, ADN, brinnmodell, Ammoniumdinitramide, ADN, reaction-rate model, 210
Sammanfattning ADN, Ammoniumdinitramid, är ett sprängämne som uppvisar intressanta egenskaper såsom syreöverskott. Detta är inte vanligt ibland konventionella sprängämnen. Överskottet på syre kan användas exempelvis för undervattensladdningar där ADN blandas med bland annat aluminium. Det är också gjutbart vilket gör det användbart i många applikationer. Rapporten beskriver de experiment som utförts med enbart ADN för att karaktärisera detta med avseende på detonationsegenskaper. Dessa är viktiga bland annat för att kalibrera termokemiska koder som Cheetah. Arbetet har påbörjats med att bestämma en brinnmodell för ADN, vilken används för studier av känsligheten vid beskjutning och liknande. Med grundläggande data för den rena substansen kan arbetet fortskrida med formuleringen av olika blandningar i syfte att optimera denna, för en given applikation. detonationsegenskaper.
Abstract Ammoniumdinitramide, ADN, is a high explosive with interesting properties such as an excess of oxygen. This makes it interesting for underwater applications. By mixing ADN with aluminium, the aluminium is combusted with the help of the oxygen. The composition is castable, which is also important for these applications. This report describes experimental work that has been performed in order to retrieve data for a reaction-rate model according to Lee-Tarver. This model can then be used for studying the sensitivity for mechanical impacts and designing booster charges among many things. In this first part data for pure ADN has been retrieved.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182