Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Robotförsvar som symbol och vapen. ABM, NMD och TMD i USA och Ryssland.

Robotförsvar som symbol och vapen. ABM, NMD och TMD i USA och Ryssland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rydqvist John
Ort: Stockholm
Sidor: 83
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0072--SE)
Nyckelord robotförsvar, ABM, NMD, TMD, USA, Sovjetunionen, Ryssland, ABM-avtal, missile defense, Soviet Union, Russia, ABM treaty, 13
Sammanfattning För tredje gången sedan de strategiska ballistiska robotarnas tillkomst pågår nu en intensiv debatt om robotförsvar. Mycket har skett under de drygt 30 år som ABM-frågor varit föremål för en bredare debatt. Frågor om skillnaden mellan tillåtna och otillåtna robotförsvarssystem eller kring ABM-avtalets status måste därför sättas i ett säkerhetspolitiskt, juridiskt och tekniskt perspektiv. Båda USA och Sovjetunionen accepterade i stort de begränsningar av strategiska ABM-systern som gjordes 1972. Sovjetunionen fortsatte dock att parallellt med taktiska kärnvapen, utveckla regionala 1980-talets euromissilkris blev den händelse som utlöste en mer omfattande satsning på ABM-systern. icke-strategiska robotförsvar i Sovjetunionen. I väst härhör en mer omfattande satsning på TMD-systern från åren efter kriget med Irak 1991. National Missile Deténse (WD) och Theater Missile Deténse (TMD) är amerikanska termer från slutet av 1980-talet. Definitionen, som anspelade på i ABM-avtalet otillåtna respektive tillåtna robotförsvarssystem, blev normgivande, men ej allomfattande. Skillnaden mellan strategiska, nationella och icke-strategiska regionala robotförsvarssystern reglerades 1997 i ett tillägg till ABM-avtalet. 1997 års överenskommelser gör trots ansatsen inte skillnaden mer, utan snarare mindre klar. Medan USA vill gå vidare med avancerade TMD- och NMD-system som möjligen gör ABM-avtalet obsolet är Rysslands primära mål att se till att ABM-avtalet behålls. Avtalet ses som ett viktigt bevis på rysk stormaktsstatus och har allt sedan 1972 kopplats till den paritet med USA som Ryssland även fortsatt vill hävda. De politiska motsättningarna på robotförsvarsområdet leder till att säkerhetspolitiska snarare än juridiska ställningstaganden kommer att driva NMD- och TMD-frågorna. Sannolikt når USA och Ryssland en uppgörelse när det gäller ABM-avtalet och NMD.
Abstract Since the first ABM debate in the 1 960´s developments related to ABM defenses have gone through many phases. The current debate is the third since the 1960´s. Questions concerning the difference between treaty compliant and banned ABM defenses or the meaning of the 1997 demarcation accords in respect to the original ABM treaty must for this reason be analysed from political, legal and technical perspectives. The USA and the Soviet Union both respected the general restrictions that the ABM treaty dictated. However, details and underlying meanings of the treaty were dealt with differently. The Soviet Union, in parallel with the development of a tactical nuclear arsenal, acquired non-strategic ABM defenses. The real trigger for aquiring non- strategic missile defense in the Soviet Union was the euro missile crisis of the 1980´s, for the western powers it was the Gulf war of 1991. Today both the U.S. and Russia possess working non-strategic missile defense systems. However the U.S. is due to its economy far ahead in R&D. The current U.S. administration will go ahead with some kind of strategic defense despite Russias objections. Russia´s primary goal is to keep the U.S. locked in arms control agreements such as the ABM treaty. Moscow sees this treaty as a cornerstone in Russia - U.S. relations. It legitimises Russia´s perceived parity with the U.S. as a leading power and Russia Will therefore be exceedingly reluctant to jeopardise the treaty. The agendas of Russia and the U.S. make it highly probable that a political solution will be found to the missile defense controversy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182