Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Europeisk krishantering. Kompletterande kommentarer till och OH-bilder från en offentlig utfrågning i försvarsutskottet rörande civil och militär krishantering inom Europeiska unionen, den 19 december 2000.

Europeisk krishantering. Kompletterande kommentarer till och OH-bilder från en offentlig utfrågning i försvarsutskottet rörande civil och militär krishantering inom Europeiska unionen, den 19 december 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Foghelin Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0073--SE)
Nyckelord krishantering, konfliktförebyggande, militär-civila insatser, fredsbyggnad, crisis management, preventive diplomacy, peacekeeping, peace-building, 10
Sammanfattning Rapporten innehåller den föredragning som gjordes för försvarsutskottet rörande europeisk krishantering. Kommentarer ges till följande skeden: konfliktförebyggande, militär-civila insatser och fredsbyggnad.
Abstract This report contains a presentation that has been made for the Committee of Defence concerning European Crisis Management. It gives comments on the following sections: Preventive diplomacy, peacekeeping and peace-building.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182