Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GP&TS manual.

GP&TS manual. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lans Håkan, Sundin Gunnar, Pihl Jörgen, Arvidsson Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0075--SE)
Nyckelord GPS, klocka, tid, synkronisering, GPS, clock, time, synchronisation, 640
Sammanfattning En stabil klocka har utvecklats för att synkronisera sändare och mottagare i ett bistatiskt sonarsystem. Hårdvaran i denna GP&TS (Global Positioning and Time Synchroniser) har beskrivits i en tidigare FOA-rapport ("A GPS Based Time Synchroniser", 1999). Föreliggande rapport beskriver programvaran till klockan, speciellt PC-styrprogrammet i Visual Fortran, men också assemblerprogrammet i klockan och kommunikationsprotokollet mellan klocka och PC. Den ger även en beskrivning av de elektriska in- och utgångarna på klockan. Rapporten är avsedd att användas som användarhandbok och innehåller en mängd utskrifter av Windowsfönster från PC-programmet. Några nya tillämpningar av klockan pekas också ut.
Abstract A stable clock has been developed for synchronising transmitter and receiver in a bistatic sonar system. The hardware for this GP&TS (Global Positioning and Time Synchroniser) has been described in a previous FOA report ("A GPS Based Time Synchroniser", 1999). The present report describes the GP&TS software, especially the PC Visual Fortran program, but also the assembler program in the clock itself and the communication protocol between clock and PC. It also gives a review of the electrical inputs and outputs of the clock. The report is intended to be used as a user manual and it contains a lot of screen dumps from the PC program. Some new applications for the clock are also pointed out.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182