Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modell för klassificering och värdering av skyddsobjekt.

Modell för klassificering och värdering av skyddsobjekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl, Magnusson Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0079--SE)
Nyckelord Modell, skyddsobjekt, klassificering, värdering, skydd, sabotage, terrorism, model, exposed objects, assessment, protection, sabotage, terrorism, 230
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI har på uppdrag av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) tagit fram ett förslag på modell för klassificering och värdering av befintligt skydd hos skyddsobjekt mot oönskade händelser såsom inbrott, sabotage och terrorism. Den övergripande modellen består av tre delar: modell för klassificering av skyddsobjekt, modell för värdering av befintligt skydd hos skyddsobjekt mot inbrott, sabotage och terrorism, samt en modell för identifiering och prioritering av skyddsobjekt med behov av åtgärder i form av förbättrat skydd och bevakning. En slutsats är att modellen för klassificering av skyddsobjekt bör vara ett underlag (och inte styrande) för beslut om skyddsobjekt. Förslag på fortsatt arbete bör omfatta verifiering av den övergripande modellen genom att den provas för olika typer av skyddsobjekt i samverkan med berörda myndigheter, samt att den anpassas till ett användarvänligt format.
Abstract The Swedish Defence Research Agency - FOI has developed a model for classification and assessment of exposed objects existing protection against burglary, sabotage and terrorism. The work was carried out under contract to the Swedish Agency for Civil Emergency (ÖCB). The overall model consists of three parts: a model for classification of exposed objects, a model for assessment of existing protection against burglary, sabotage and terrorism of exposed objects and also model for identifying and to give priority to exposed objects with a demand for improved protection and surveillance. One conclusion is that the model for classification should be used as a basis only (and not determinative for decisions regarding ratification of exposed objects. Finally, proposals are made for further work, where the overall model should be verified for different types of exposed objects and that it should be converted into a user-friendly format.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182