Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Conversions of former biological weapons facilities in Kazakhstan : a visit to Stepnogorsk, July 2000.

Conversions of former biological weapons facilities in Kazakhstan : a visit to Stepnogorsk, July 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Roffey Roger, Westerdahl Kristina S
Ort: Umeå
Sidor: 42
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0082--SE)
Nyckelord Biologiska vapen, B-stridsmedel, konvertering, massförstörelsevapen, Stepnogorsk, Biomed-preparat, biological weapons, BW-agents, conversion, Stepnogorsk, anthrax
Sammanfattning Rapport från konferensen "Biotechnological development in Kazakhstan : non-proliferation, conversion and investment", vilken hölls i Stepnogorsk den 24-26 juli 2000. Konferensen sponsrades av det amerikanska Försvarsdepartementet och organiserades av ett bioteknikcenter i Stapnogorsk i samverkan med "NIS Representative Office in Astana, Kazakhstan of the Centre for Non-proliferation STudies, Monterey Institute of International Studies". Konferensen koncentrerades på nedmontering och konvertering av tidigare producenter av B-stridsmedel. Avsikten var att för en större publik presentera USAs program för hotreduktion (CTR-program) och dess resultat av pågående verksamhet vid bioteknikcentra i Stepnogorsk samt att attrahera utländska investerare. Konferensen gav en god överblick över pågående konverteringsprojekt i Kazakhstan. Forskningsresultat presenterades från projekt finansierade av USA. En översikt gavs av hur långt konverteringsprojekten kommit och återstående problem. Ett besök ingick vid den tidigare anläggningen för storskalig framställning av B-stridsmedel. Rapporten ger också en översikt av vilka anläggningar och även testområdet på ön Vozrozhdeniye som var involverade i det forna sovjetiska B-vapenprogrammet i Kazakhstan samt pågående arbete med konvertering eler demontering. Problemen förknippade med denna konvertering liksom kritiska synpunkter från kazaker diskuteras. Finansiellt stöd på längre sikt önskades förbi demonsteringsstadiet för den involverade personalen.
Abstract Report from the conference "Biotechnological development in Kazakhstan : non-proliferation, conversion and investment", held in Stapnogorsk, Kazakhstan, July 24-26 2000. The conference was sponsored by US DoD and organised by the Biotechnology Centre at Stepnogorsk in co-operation with the NIS Representative Office in Astana, Kazakhstan of the Centre for Non-proliferation Studies, Monterey Institute of International Studies. The conference concentrated on the dismantlement and conversion of former BW producers. The intent was to present to a larger public the results of the US DoD CTR (Coopertive Threat Reduction) program at the Biotechnology Centre of Stepnogorsk and attract some potential partners to encourage conversion projects. The conference gave a good overview of the conversion projects in progress in Kazakhstan and scientific results were presented of research being funded by the US. An overview was given of how far the conversion process had come so far and the problems that remain. A visit to the former BW production facility was included. The report also gives a background on which facilities and the test area on Vozrozhdeniye Island that were involved in the former Soviet Union biological weapons programme in Kazakhstan and the ongoing activities to convert of dismantle these facilities. The problems connected with this conversion as well as some critical comments from Kazakhs are discussed. Financial support was requested past the dismantlement stage for the personnel involved.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182