Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Initial validation of SensorVision - a program for real-time IR simulations.

Initial validation of SensorVision - a program for real-time IR simulations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bernhardsson Emma
Ort: Linköping
Sidor: 55
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0083--SE)
Nyckelord 330, E30161, bakgrund, IR, realtid, SensorVision, simulering, syntetisk bild, validering, background, real-time, simulation, synthetic image, validation
Sammanfattning Syntetiska bilder används idag för en mängd tillämpningar, från dataspel till militär träning och utvärdering av sensorsystem. Ett kommersiellt program som genererar infraröda (IR) bilder i realtid är SensorVision TM från MultiGen-Paradigm Incorporated. På Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har en första validering av detta program utförts. I den här rapporten beskrivs arbetet med att undersöka den radiometriska korrektheten i SensorVision. Detta görs i området för långvågig IR-strålning, 8-12 Micrometer. Valideringen utfördes genom att jämföra data som har beräknats av SensorVision med data som har uppmätts på svensk terräng. Jämförelsen gjordes genom att medelvärden och standardavvikelser för vissa områden i bilderna undersöktes. Vid jämförelse av medelvärden visade det sig att avvikelsen från mätdata i de utvalda områdena var 3-7,5%. Dessa skillnader kommer från ett antal processer som man behöver ta hänsyn till för att få så korrekta resultat som möjligt. Vidare utfördes också en teoretisk analys av några av de approximationer som SensorVision gör i de ekvationer som används. Denna analys visar att SensorVisions approximationer leder till avvikelser från mätdata. Om dessa avvikelser är acceptabla eller inte beror på tillämpningen.
Abstract Synthetic images are used for a variety of applications, from computer games to military training and testing of sensor systems. SensorVision TM from MultiGen-Paradigm Incorporated is a commercial software for the generation of synthetic infrared (IR) images in real-time. The Swedish Defence Research Agency (FOI) has performed an initial validation of this software. In this report, the radiometric accuracy of SensorVision has been investigated in the long wave infrared region, 8-12 Micrometers. The validation was performed through a comparison of data generated by SensorVision and data measured on Swedish terrain. The comparison consists of an examination of the mean values and the standard deviations of specific areas in the images. Comparing the mean values, it was found that the deviation from measured values in the selected areas were 3-7.5 %. These differences are caused by a number of processes that need to be considered in order to obtain as accurate results as possible. Also, a theoretical analysis of some of the approximations in the equations used by SensorVision was made. In this analysis, it was seen that significant errors were introduced due to SensorVision approximations. If these are acceptable or not is dependent on the application.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182