Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av Miljökänslighetskarta för Umeå kommun.

Utvärdering av Miljökänslighetskarta för Umeå kommun. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edlund Christina, Jonsson Jan-Olov
Ort: Umeå
Sidor: 19
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0084--SE)
Nyckelord Miljökänslighetskarta, kemikalieutsläpp, skyddade områden, GIS, Environmental Sensitivity Map, chemicala leakage, protected areas
Sammanfattning På uppdrag av Räddningsverket har FOI gjort en utvärdering av användandet av Miljökänslighetskartan för Umeå kommun. Syftet är att se om och i vilken utsträckning kartan har använts av de olika intressenterna t ex räddningstjänsten och miljökontoret. Synpunkter och förslag på förändringar och förbättringar har samlats in genom en enkät. Generellt anses kartan vara ett användbart verktyg i det dagliga arbetet. Den har dock inte varit tillgänglig för deltagarna i digital form på grund av inkompatibilitet mellan programvaror. Undder utvärderingsperioden har kartan tryckts upp i större pappersformat, konverterats till ett tillgängligare format (MapInfo) och även gjorts tillgänglig på kommunens intranät. Synpunkter som kommit fram i enkäterna är bland annat att klassificeringen av de olika skyddsvärda områdena i kommunen behöver ses över. Ny data har också framkommit sedan kartan gjordes.
Abstract At the request of the Swedish Rescue Services Agency, FOI has made an evaluation of the use fo the Environmental Sensitivity Map of Umeå. The purpose of the investigation was to see if and to what extent the map has been used by the participants concerned. Comments and suggestions on changes or improvements have been collected through a questionnaire. In general the map is considered to be a sueful tool in the daily work by the participants. Howver, it has not been accessible in digital form due to incompatibility problems. During the evaluation period the map has been converted to a more available format (MapInfo) and it has also been made accessible on the Intranet of Umeå municipality. Comments that have emerged are for instance that the classification of the sensitive areas should be updated. New data have also been identified since the map was created.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182