Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En enkel teoretisk modell för beräkning av deformationen av ett fordons bottenplåt vid en minexplosion.

En enkel teoretisk modell för beräkning av deformationen av ett fordons bottenplåt vid en minexplosion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wijk Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0087--SE)
Nyckelord Landminor, deformation, skydd, land mines, deformation, protection, 240
Sammanfattning En här framtagen enkel teoretisk modell för deformationen av ett fordons bottenplåt vid en minexplosion mitt under fordonet ger resultat som överensstämmer med praktisk erfarenhet. Modellen kräver inte en detaljerad beskrivning av fordonets geometri eller användning av numeriska simuleringsmetoder för det dynamiska förloppet, utan bygger på energikonservation. Modellens fysikaliska karaktär gör den väl lämpad för experimentella studier i laboratorieskala, dvs till relativt låg kostnad.
Abstract A here produced, simple theoretical model for the deformation of the bottom plate of a vehicle after a land mine explosion yields results in agreement with practical experience. The model does not require a detailed description of the vehicle geometry or use of numerical simulation methods for the dynamic process, but is based on energy conservation. The physical character of the model makes it well suited for experimental investigation in laboratory scale to relatively low costs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182