Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning PathView - verktyg för hantering av PLA data vid simulering.

Användarhandledning PathView - verktyg för hantering av PLA data vid simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Klum Peter
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0089--SE)
Nyckelord 74, flygdata, simulering, flightdata, simulation, E7015
Sammanfattning Rapporten beskriver användningen av PathView. PathView är ett verktyg för att enkelt konvertera registrerade flygföretagsdata från PLA* till data lämpligt vid simulering i ACSL (Advanced Continuous Simulation Language) eller för simuleringar med andra simuleringsspråk. Syftet med dessa simuleringar kan vara att studera ett hotrobotsystems verkan eller störsändares täckning mot markhot under flygpasset. *PLA, Planering och Analys, är ett system för planering, simulering och utvärdering av flygföretag med AJS37 Viggen, JA37 Viggen samt JAS39 Gripen.
Abstract This document describes the use of PathView. PathView is a tool for processing flight registration data from PLA* to a suitable format for simulation in the simulation language ACSL (Advanced Continuous Simulation Language) or other simulation languages. The objectives for these simulations can be to access the effect of a threat missile system or the jamming effectiveness against ground threats during the flight route. *PLA, Planning and Analysis, is a flight planning, simulation and assessment system for AJS37 Viggen, JA37 Viggen and JAS39 Gripen.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182