Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Domain truncation in the Finite-Difference Time-Domain method for Maxwell´s equations in seawater.

Domain truncation in the Finite-Difference Time-Domain method for Maxwell´s equations in seawater. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0090--SE)
Nyckelord finit differens metod, Maxwells ekvationer, områdestrunkering, lågfrekvent, havsvatten, finite difference method, Maxwell´s equations, domain truncation, low frequency, seawater, 650
Sammanfattning Syftet med detta examensarbete var att implementera finita differensmetoden i tidsdomänen (FDTD) för lågfrekvent elektromagnetisk vågutbredning i havsvatten. Ett specifikt problem har varit trunkeringen av beräkningsområdet vid vattenytan. Därför har ett impedansrandvillkor (IBC) utvecklats och testats, som simulerar påverkan från luften vid vattenytan. Genom att använda detta IBC behövs endast numeriska värden från vattenvolymen. För validering av min kod använder jag NLAYER, ett program som numeriskt simulerar elektromagnetisk vågutbredning i horisontella medier utvecklad vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Jag fann att impedancerandvillkoret gav bra resultat, förutsatt att beräkningsområdet var tillräckligt stort. Ett annat villkor var att mottagarna ej var placerade för nära källan.
Abstract The purpose of the thesis was to implement the Finite-Difference Time-Domain (FDTD) method for low frequency electromagnetic wave propagation in seawater. One specific problem has been the truncation of the computational domain at the air/sea surface. For this purpose I have developed and tested an impedance boundary condition (IBC), which simulates the influence of air space. By the use of this IBC you only need numerical values from the water volume. For validation of my code I have used NLAYER, a solver for electromagnetic wave propagation for horizontally stratified media developed at FOI. I found that the IBC at the air/water boundary gave good results if the computational box was big enough. Another condition was that the receivers cannot be placed too close to the source.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182