Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mikrostrukturell undersökning av WNiFe-stavar.

Mikrostrukturell undersökning av WNiFe-stavar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Petersson Jenny
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0093--SE)
Nyckelord Volfram, WNiFe, provpreparering, elektriskt/elektronmagnetiskt pansar, Tungsten, WNiFe, sample preparation, electric/electromagnetic armour, 210
Sammanfattning Vid försök att simulera projektiler som träffar elektriska pansar förs en strömpuls genom metallstavar av volfram i en nickel-järnmatris. Efter försöken tillvaratas stavarna för mikrostrukturell undersökning i ljusoptiskt mikroskop, LOM.Dessa undersökningar har visat att sprickor kan uppkomma i mitten av det inre av stavarna. I en del stavar hittades inga sprickor i det inre, däremot hade en del av dem gått av under försöken. Brottytan studerades i dessa fall förutom i LOM även med hjälp av ett svepelektronmikroskop, SEM. Denna rapport dokumenterar tillvägagångssättet för provprepareringen och mikroskoperingen samt vad man kan se.
Abstract When simulating projectiles hitting an electric armour a current pulse is transported through, metallic rods made of Tungsten in a matrix of Nickel and Iron. After the test the rods are collected for a microstructural investigation in a light optical microscope. These investigations have showed that cracks may appear in the centre of the rods interior. Some rods showed no cracks in their interior, but were instead clompletely fractured. The fracture surface was in these cases studied in a scanning electron microscope. This report contains information on how to prepare the samples for the microstructural investigation and shows some of the features encountered.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182