Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ballistic missile defence in Asia.

Ballistic missile defence in Asia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kiesow Ingolf
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0095--SE)
Nyckelord Lower tier, upper tier, BPI, NMD, BMD, perception, Asia, China, India, Japan, Korea, Russia, Taiwan, USA, Europe, 13
Sammanfattning Vilken robotförsvarsteknik införes i Asien? Vilka underliggande faktorer påverkar framväxten? Hur påverkas politiska och militära strukturer? Vilken inverkan får det på stormaktspolitiken - och för Europa? Det mesta av robotförsvarsutvecklingen planeras för och utvecklas i viss utsträckning i västra stillahavsområdet. Asiens strategiska vikt växer. På robotförsvarsområdet har den tekniska utvecklingen varit snabbare och i vissa avseenden mera avancerade än i Europa. Genom baser och egna BMD-resurser ökar de allierades värde för USA:s strategiska planering. Nationer utan tillräckligt klar politik dras in i försvarsmönster, som de inte själva har ritat upp. Ryssland kämpar för att finna sin identitet mellan Asien och Europa efter slutet av det kalla kriget, särskilt på robotförsvarsområdet. Utformningen av politiken i USA och Ryssland påverkas av robotförsvaret i Asien, liksom Europas intressen. Europa kommer inte att kunna undvika att dras in i meningsutbyten mellan USA, Kina och Ryssland om robotförsvar.
Abstract What missile defence technology is being introduced in Asia? Which underlying factors have had an impact on its emergence? What is the impact on political and military structures? What is the impact on the politics of the great powers - and Europe? Most of the missile defence development is being planned for and to a certain extent developed in the area of the Western Pacific. Asia´s strategic importance is growing. In the field of missile defence, the technical development has been more rapid and in certain areas more advanced than in Europe. By their bases and own BMD resources, the value of the allies for the strategic planning of the USA is increasing. Nations without a sufficiently clear policy are being drawn into the patterns, which are not of their own design. Russia is struggling to find its new identity between Asia and Europe after the end of the cold war, especially in the field of missile defence. The missile defence in Asia has an impact on policy making in the USA and Russia and thereby also on the interests of Europe. Europe will not escape being drawn into arguments between the USA, China and Russia about missile defence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182