Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energieffektivitet i småhus och flerbostadshus.

Energieffektivitet i småhus och flerbostadshus. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Melin Ferdman Ulrika
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0097--SE)
Nyckelord Energi, byggnader, miljö, energy, buildings, environment
Sammanfattning I rapporten finns exempel på energieffektiva hus som ger ett underlag för bedömning av potentialer för framtida energisnåla småhus. Studien beskriver även byggnadstekniska faktorer som påverkar energianvändningen i bostäder samt hur olika åtgärder kan förbättra energieffektiviteten i hus.
Abstract The report shows examples of energy efficient small houses as a basis for estimation of the potentials for future small houses with low energy consumption. The study also describes building technology that affects the energy use in dwellings and how energy efficiency can be improved.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182