Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Block loading and elemination fatigue studies of notched composite specimens.

Block loading and elemination fatigue studies of notched composite specimens. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Schön Joakim
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0101--SE)
Nyckelord Notched composites, life prediction, block loading, elemination, fatigue, 820
Sammanfattning Kompositprovstavar med ett hål som var tillverkade av HTA7/6376 kolfiber/epoxy material provades i utmattning. Utmattningsprovning med konstantamplitud utfördes med R=-1, -5, och -0.2. Resultaten visar att den kortaste livslängden erhölls för R=-1 medan den längsta erhölls för R=-0.2. För R=-1 belastning är "tröskelvärdet" i utmattning något mindre än 50% av den statiska hållfastheten. Blockprovning har utförts på provstavar som har utmattningsbelastats till 50% av deras förväntade livslängd och sedan har lastnivån ändrats. När ordningsföljden på lastblocken var höglåg underskattade Palmgren-Miner´s regel livslängden medan för låghög belastning livslängden överskattades. Livslängdspredikteringar med en delamineringstillväxtmodell är konservativa. Elimineringsstudier utfördes genom att addera 100 lastcykler med liten amplitud för varje lastcykel med stor amplitud. De små lastcyklerna hade en amplitud som var 30% eller 50% av den stora lastcykels amplitud. Resultaten antyder att lastcykler med 50% amplitud kan eventuellt reducera utmattningslivslängden. Delamineringstillväxtmodellen predikterar 20% livslängdsreduktion.
Abstract Notched composite specimens made of HTA7/6376 graphite/epoxy material were tested in fatigue. Constant amplitude fatigue loading was done at R=-1, -5, and -0.2. The results show that the shortest fatigue life was obtained for R=-1 and the longest for R=-0.2. For R=-1 loading the "fatigue threshold" is slightly less than 50% of quasi-static strength. Block loading has been performed by fatigue loading specimens to 50% of their expected fatigue life and then changing load level. When the loading order was high-low the Palmgren-Miner´s rule underestimates the fatigue life whereas for low-high loading the fatigue life is overestimated. Predictions with a delamination growth model are conservative. Elimination studies were performed by adding 100 low amplitude load cycles for each large amplitude load cycles. The low amplitude load cycles had an amplitude of 30% and 50% of the large amplitude load cycle. The results suggest load cycles with 50% amplitude might reduce the fatigue life. The delamination growth model predicts a fatigue life reduction of 20%.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182