Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elavbrotten i Auckland.

Elavbrotten i Auckland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fischer Georg, Molin Staffan
Ort: Stockholm
Sidor: 85
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0102--SE)
Nyckelord infrastruktur, svåra påfrestningar, elförsörjning, sårbarhetsanalys, sårbarhetsanalys, krishantering, infrastructure protection, complex systems, vulnerability analysis, crisis management
Sammanfattning FOI (tidigare FOA) har pa uppdrag av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) genomfört en studie av den elkris som drabbade Auckland, Nya Zeeland, under år 1998. Elkrisen som drabbade Aucklands centrala affårsdistrikt (Auckland Central Business District - CBD) orsakades av en serie kabelbrott under januari till februari månad. Krisen inleddes fredagen den 20 februari och pågick i över fem veckor. Stömingama i elförsörjningen varade ända in i maj manad 1998.Centrala teman i FOI:s studie är hur stömingama inom elsystemet hanterades och hur samhället drabbades av elbortfallet.
Abstract After a series of four power cable failures, on 20 February 1998 Mercury Energy Ltd., the major distributor and retailer of electrical power to the city of Auckland, New Zealand, announced that it could no longer supply power to the central business district. The power crisis that followed lasted for more than five weeks and power supply was unstable well into May 1998. The Swedish Agency for Civil Emergency Planning ((5CB) commissioned the Swedish Defence Research Agency (FOI) to study the Auckland power crisis. In this report we are giving an account of what consequences a power failure in an urban setting can cause. We also describe how different local actors managed the crisis, and present lessons that could be learned from the Auckland power crisis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182