Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Isstormen i Kanada.

Isstormen i Kanada. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fischer Georg, Molin Staffan
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0103--SE)
Nyckelord infrastuktur, svåra påfrestningar, krishantering, elförsörjning, sårbarhetsanalys, infrastructure protection, civil emergency, crisis management, power supply, vulnerability analysis
Sammanfattning Mellan den 4 och 1 O:e januari 1998 drabbades östra Kanada av en isstorm som så småningom skulle komma att kallas den värsta i modern kanadensisk historia. En effekt av isstormen var att det uppstod mycket omfattande skador på elförsörjningen i provinserna Quebec och Ontario. Många vardagliga sociala och ekonomiska aktiviteter avstannade, nödvändiga dagliga rutiner blev antingen omöjliga eller svåra att genomföra och situationen blev livshotande för både manniskor och djur. Det krävdes mycket omfattande insatser från hela samhället för att hantera situationen och för att reparera skadorna på el- och telesystem. FOI:s studie har fokuserats på att belysa isstorrnens effekter för infrastrukturen, främst vad gäller efförsögning och telekommunikationer, och hur man där har hanterat krisen. Även effektema och kdshantefingen inom andra samhällsområden har studerats. I rapporten redovisas några av de viktigare lärdomama från händelsen.
Abstract The ice storm that hit eastern Canada and Northeastern United States in January 1998 crippled significant parts of especially the provinces of Quebec and Ontario. The ice storm made severe damages to the power grid witch caused extensive consequences for the whole society. More than 5 million people where affected by the power outages. The crisis that followed lasted for more than five weeks and the power supply was unstable well into February 1998. The Swedish Agency for Civil Emergency Planning (OCB) commissioned the Swedish Defence Research Agency (FOI) to study the 1998 ice ston*n. In this report we are giving an account of what consequences an ice storm and power failures in a modem society can cause. We also describe how different actors managed the crisis, and we present some lessons that could be learned from the ice storm.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182