Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental study on fatigue resistance of composite joints with protruding-head bolts.

Experimental study on fatigue resistance of composite joints with protruding-head bolts. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Starikov Roman, Schön Joakim
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0104--SE)
Nyckelord Composite joints, fatigue durability, strain, load transfer, 820
Sammanfattning Bultade kompositförband tillverkade av kolfiber/epoxi komposit med en quasi-isotrop och 0°-dominerad stackningssekvens utmattningsprovades. Utmattningsprovningen utfördes med konstantamplitudbelastning och R=-1. Trådtöjningsgivare användes för att mäta töjningsfördelningen samt lastöverföringen mellan bultraderna. Extensiometrar användes för att mäta relativa förskjutningen mellan kompositplattorna. Utmattningsbrott av fästelementen var den dominerande brottmoden hos förbanden. Mätning av lastöverföring visade att de olika bultraderna överförde något olika mängder last. Extensiometermätningarna fann att den relativa förskjutningen i förbanden påverkades mycket av skadetillväxten under utmattning i förbanden. Utmattningsresultaten visar på ett linjärt samband mellan livslängden och antalet fästelement i förbandet. Det gör det möjligt att förutsäga livslängden hos kompositförband med olika utseende.
Abstract Composite bolted joints made from carbon fibre/epoxy material with quasi-isotropic and 0°-dominated lay-ups were fatigue tested to investigate their fatigue resistance. The fatigue tests were carried out under cyclic loading with stress ratio R = -1. Strain gauge measurements were done to analyze strain distribution and load transfer between bolt rows. Extensometers were used to measure relative displacement between the composite plates. Fatigue fracture of bolts was the dominant failure mode of the specimens. Load transfer calculations have shown that the different bolt rows transfer slightly different amounts of the applied load. Extensometers measurements show that the relative displacement between the composite plates is strongly affected by fatigue damage accumulation in the joint system. The obtained results on the fatigue life of the joints suggest a linear dependence between the joint resistance to fatigue and the number of bolts. This makes it possible to predict the fatigue life of composite joints with different configuration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182