Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fatigue behaviour of composite joints with hexagon bolts.

Fatigue behaviour of composite joints with hexagon bolts. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Starikov Roman, Schön Joakim
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0106--SE)
Nyckelord Bolted joints, fatigue, bolt movement, strain, 820
Sammanfattning Ett experimentellt utmattningsprogram har genomförts på kompositförband med titaniumfästelement. Enkel och dubbelt överlappsförband med tre bultrader provades i utmattning med R=-1. För att studera bildandet av utmattningsskador i förbanden mättes bultrörelser med extensiometer, relativ förskjutning mellan kompositplattorna med extensiometer, samt töjning med trådtöjningsgivare. Utmattningsprovning har visat att livslängden är längre för förband med flera bultrader än för förband med en bultrad. Mätning av skadetillväxten visade på en påtaglig inverka på relativa förskjutningen mellan kompositplattorna samt bultrörelser från reduktion av förspänning i bultar och utmattningsskador runt bulthålen. En påtaglig inverkan från bultarna på töjningen under utmattning observerades.
Abstract An experimental fatigue program was carried out on composite joints with titanium bolts. Single, double, and triple-row double lap joints were tested in cyclic loading with the stress ratio, R= -1. In order to study the development of fatigue damage in the joints bolt movement, relative displacement between composite plates, and strain gauge measurements were used. Fatigue tests have shown that the fatigue resistance of multi-row joints is better than that of single-row joints. Direct measurements of damage development showed a significant influence of reduction in the pre-stress in the bolts and fatigue degradation of the bolt holes on relative displacement between composite plates and bolt movement. There was a significant effect on the strain evolution from the bolts during fatigue loading.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182