Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Frankrike, Storbritannien och EU:s militära krishantering. En jämförelse av budskapet i franska och brittiska officiella anföranden under 1999-2000.

Frankrike, Storbritannien och EU:s militära krishantering. En jämförelse av budskapet i franska och brittiska officiella anföranden under 1999-2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sundberg Anna
Ort: Stockholm
Sidor: 101
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0107--SE)
Nyckelord Defence analysis, Avd. för Försvarsanalys, EU, Frankrike, Storbritannien, militär krishantering, ESDP, France, Great Britain, military crisis-management, 16
Sammanfattning Syftet med denna rapport har varit att utifrån officiella uttalanden j ärnföra Frankrikes och Storbritanniens tolkning av och syn på EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete samt att söka påvisa och förklara skillnader och likheter mellan deras ställningstaganden. Avsikten har vidare varit att med denna sammanställning som grund resonera kring potentiella stötestenar för det europeiska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetets fortsatta utveckling mot målet om en effektiv militär krishanteringskapacitet. Eftersom det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet inte är en isolerad företeelse inom EU har det varit nödvändigt att också inbegripa en vidare analys av ländernas respektive syn på sin relation till EU och på den europeiska integrationsprocessens utveckling i allmänhet.
Abstract This report compares French and British views of W´s security- and defence policy co-operation as they have been presented in official statements made during the period 1999-2000. This leads to a discussion on potential obstacles to the development of the European co-operation in the field of security- and defence policy. Since the security- and defence policy co-operation is not an isolated area within the Union it has been necessary also to include a broader analysis of how France and Great Britain describe their respective relationship to the EU and the European integration process in general.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182