Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Våglaster på fundament till vindkraftverk - systemdynamik och utmattning: Litteraturstudie.

Våglaster på fundament till vindkraftverk - systemdynamik och utmattning: Litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlén Ingemar
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0109--SE)
Nyckelord Vindenergi, våglaster, fundament, wind energy, wave loads, foundations, 870
Sammanfattning Lokalisering av vindkraftverk till havs innebär ett flertal nya förutsättningar i jämförelse med landbaserade installationer. Till dessa förutsättningar hör t.ex. is- och våglaster. Denna korta översikt är avsedd att tjäna som vägledning till litteratur inom området våglaster på fundament till vindkraftverk. Här behandlas modeller för vågrörelse, vågkrafter på slanka bottenfasta installationer, vågstatistik för svenska kustvatten, samt projektering och certifiering. Merparten av de 71 referenser som behandlas, finns tillgängliga på FFA för kopiering. I en liknande litteraturgenomgång studeras inverkan av islaster på fundament till vindkraftverk. Se rapporten FOI-R--0108--SE.
Abstract This report is an overview of literature covering the influence of wave loads on foundations for wind power plants. Relevant subjects are wave motion, wave forces on slender structures, wave statistics for the swedish coast together with planning and certification.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182