Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Optisk kommunikation i undervattenstillämpningar.

Optisk kommunikation i undervattenstillämpningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sjöqvist Lars, Kullander Fredrik, Lindgren Mikael, Steinvall Ove
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0111--SE)
Nyckelord 320, E6033, optisk kommunikation, undervattenstillämpning, retroreflex, modulator, optical communication, underwater applications
Sammanfattning En mycket viktig del i framtida ubåtssystem är förmågan att kommunicera snabbt och med hög överföringshastighet. En annan viktig egenskap är att kommunikationen sker säkert så att ubåten inte avslöjar sin position. Obemannade undervattensfarkoster (UUV:er) kan få en stor betydelse eftersom en UUV kan användas för framskjuten spaning. Här är det viktigt att information från den obemannade undervattensfarkostens sensorer kan överföras till ubåten och vidare till ledningssystemet. Genom att använda fri optisk kommunikation baserad på laserteknik och fiberoptisk kommunikation erbjuds nya möjligheter att överföra information. Syftet med den här rapporten är att beskriva undervattenstillämpningar för optisk kommunikation med laserteknik. Olika koncept för kommunikation, med tyngdpunkt mot retrokommunikation, diskuteras. Prestandaberäkningar för viktiga funktioner och en beskrivning av tekniska möjligheter presenteras. Rapporten innehåller förslag till experimentell verksamhet för att studera och utvärdera retrokommunikation ovan och under vattenytan.
Abstract An important capability of a future submarine system is the ability to communicate rapidly utilising high data transfer rates. The communication should be secure enough to prevent the revealing of the position of the submarine. Unmanned underwater vehicles (UUV´s) may become important since the UUV can be used for advanced surveillence. Information from the UUV´s sensors needs to be transferred to the submarine and the control and command system. Free-space optical communication based on laser and fiber optics technology offers new exciting possibilities to transfer information in submarine applications. This report describes underwater applications using optical communication and laser technology. Different concepts for communication, focusing on retrocommunication, are discussed. Performance calculations covering important functions and technical possibilities are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182