Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA - Luftvärn mot främst kryssningsrobotar.

FoRMA - Luftvärn mot främst kryssningsrobotar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Maj Britt
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0118--SE)
Nyckelord RMA, luftvärn, kryssningsrobotar, RMA, air defence, cruise missiles, 610
Sammanfattning Ett spel "Väpnat Angrepp mot Sverige" har genomförts inom FoRMA-projektet. Härmed rapporteras luftvärnsgruppens arbete med tyngdpunkt på aktivt försvar/ insatser mot kryssningsrobotar. Sverige saknar idag förmåga att hindra ett kryssningsrobotanfall oavsett storlek på anfallet. Enbart enstaka robotar mot enstaka skyddsobjekt kan mötas. Utan anpassning kommer förmågan efter 2012 att helt försvinna. Spelet visar tydligt att bristande förmåga mot större kryssningsrobotanfall kvarstår även efter ett framtida anpassningsläge. Förklaringen till denna bristande förmåga är att hotscenariot har förändrats. Luftvärnet behöver nya förmågor för att kunna bekämpa många små billiga precisionsstyrda mål som genomför mättnadsattacker: o Ett fåtal långräckviddiga system med uppgift att framför allt hålla undan vapenbärare och flygande sensorer på hög höjd och på långa avstånd, i framför allt långa beredskapslägen. o Medellångräckviddiga systemen med uppgift att komplettera de långräckviddiga systemen mot höghöjdsmål och vid mättnadsscenarier, att skapa utrymme för vår verksamhet på marken samt skydda större ytmål. o Många korträckviddiga system med uppgift att vid högre konfliktnivåer skydda punktmål mot mättnadsattacker med kryssningsrobotar och andra typer av vapenlaster o Luftvärnssystem är beroende av kontinuerlig sensorinformation med olika noggrannhetskrav beroende på avstånd och typ av luftvärnssystem. o Sensorer som används av luftvärn bör vara lokaliserade nära insatssystemen så att avsedd verkan kan uppnås, samt för robusthet och uthållighet i systemet.
Abstract In FoRMA a game of an attack against Sweden has been made. This is the report from the air defence group. Sweden of today has a lack of capability to defend itself against cruise missiles of any size. Only a few cruise missiles against a few assets could be countered. The game shows that this will last against a large mass of cruise missiles even after a growth in capability. The explanation of this is that the threat scenario has been changing rapidly. The Air Defence needs new capabilities to be able to counter a mass of small, cheap precisionstriking targets performing a saturation attack.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182