Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Discrete approximations of electromagnetic problems.

Discrete approximations of electromagnetic problems. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Jonas, Nordström Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0119--SE)
Nyckelord Finita differenser, Yee, summation by parts, finita element metoden, noggrannhet, effektivitet, finite difference, Yee, summation by parts, finite element method, accuracy, efficiency, 840
Sammanfattning I denna rapport jämförs andra och högre ordningens metoder (Yee-metoden, Summation By Parts metoder och Finita Element Metoder) för transport av elektromagnetiska vågor. Tester av noggrannhet, lång tids-integration och effektivitet hos de olika metoderna har utförts. Vi visar att i nästan alla fall är högre ordningens metoder bättre än andra ordningens metoder.
Abstract In this report second and higher order methods (the Yee-method, Summation By Parts methods and Finite Element Methods) for transportation of electromagnetic waves are compared. Tests of accuracy, long time-integration and efficiency are performed. We show that the higher order methods in almost every case outperform the second order methods.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182