Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High order finite difference approximations of electromagnetic wave propagation close to material discontinuities.

High order finite difference approximations of electromagnetic wave propagation close to material discontinuities. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafsson Rikard, Nordström Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0120--SE)
Nyckelord Finita differenser, stabilitet, elektromagnetik, vågutbredning, materialdiskontinuitet, Finite difference, interface condition, stability, electromagnetic wave, material discontinuity, 840
Sammanfattning I den här rapporten har vi simulerat en elektromagnetisk våg nära en materialdiskontinuitet. Vi har använt oss av "summation by parts" (SBP)-operatorer av noggrannhetsordning två, fyra och sex. Randdata införs med hjälp av "simultaneous approximation term" (SAT)-metoden. Vi har visat stabilitet och noggrannhetsordningen har verifierats numeriskt.
Abstract In this paper, electromagnetic wave propagation close to a material discontinuity has been simulated. We have used summation by part (SBP) operators of second, fourth and sixth order accuracy. The boundary conditions have been imposed by the simultaneous approximation term (SAT) procedure. Stability has been shown and the order of accuracy has been verified numerically.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182