Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Finite volume methods, unstructured meshes and strict stability.

Finite volume methods, unstructured meshes and strict stability. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Adamsson Carl, Forsberg Karl, Nordström Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0121--SE)
Nyckelord Finit volymmetod, summation by part, strikt stabilitet, ostrukturerad, finite volume method, summation by part, strict stability, unstructured, 840
Sammanfattning Den ostrukturerade, nod-centrerade finita volymmetoden analyseras och vi visar att den kan behandlas med hjälp av summation by parts-operatorer. Vi visar också att strikt stabila formuleringar erhålls genom att introducera randvillkor svagt.
Abstract The unstructured node centered finite volume method is analyzed and it is shown that it can be interpreted in the framework of summation by parts operators. It is also shown that introducing boundary conditions weakly produces strictly stable formulations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182