Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experiment on predetonators for PDE´s.

Experiment on predetonators for PDE´s. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tegner Jon
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0123--SE)
Nyckelord 220
Sammanfattning I denna rapport har olika geometriska konfigurationer, vars syfte har varit att underlätta övergången från vanlig förbränning till detonation, undersökts. Genom att dessutom använda en fördetonator med en annan blandning än i huvudkammaren lyckades den totala mängd syrgas som krävs för att en detonation ska bildas minimieras till 2.5%. Dessutom illustreras stötvågors betydelse vid övergångar från vanlig förbränning till detonation.
Abstract In this work different geometrical configurations were used to enhance the capabilities for a detonation to develop. By using a predetonator with a different mixture than in the main chamber it was possible to minimize the total amout of extra oxygen to about 2.5% while still obtaining a detonation. Furthermore the experiments showed the importance of shock waves in the transition process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182