Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Säkerhetsbrister i JavaScript.

Säkerhetsbrister i JavaScript. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Christer
Ort: Linköping
Sidor: 113
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0124--SE)
Nyckelord 760, E7023, JavaScript, VBScript, mobil kod, säkerhetsbrister, webbläsare, mobile code, security flaws, web browser
Sammanfattning Den här rapporten behandlar säkerhetsaspekter vid exekvering av interpreterande mobila scripts i en användares webbläsare. Programspråket JavaScript samt webbläsarna Netscape Navigator och Internet Explorer behandlas ingående. Rapporten redogör för vad du som användare riskerar att bli utsatt för samt hur du skyddar dig. Alla säkerhetsbrister klassificeras utifrån vilken skada de kan ställa till med. Parallellt med denna rapport har en webbsida utvecklats som demonstrerar ett antal av de säkerhetsbrister som omnämns i rapporten.
Abstract This report studies security aspects when executing interpreted mobile scripts in a user´s web browser. The programming language JavaScript and the web browsers Netscape Navigator and Internet Explorer are studied thoroughly. The report describes what risks a user is exposed to and how a user can protect himself All security flaws are classified on the basis of the damage they could cause. In parallel with this report a website has been constructed where many of the security flaws described in the report are demonstrated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182