Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Defence Industry Shift - from manufacturing to services.

Defence Industry Shift - from manufacturing to services. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Axelson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0125--SE)
Nyckelord Sverige, försvarsindustri, elektronik, mjukvara, informationsteknologi, osäkerhet, affärsstrategier, internationell samverkan, Sweden, defence industry, electronics, software, information technology, uncertainty, business strategy, international collaboration
Sammanfattning Försvarsindustrin i Sverige genomgår en omställningsprocess från tillverkande industd till att bli tjänsteproducerande. Den pågående förändringen beror på ett flertal faktorer, bland annat ökad användning av kommersiella teknologier och förändringar i efterfrågan. Tjänster och mjukvaru- applikationer efterfrågas alltmer, och i minskande grad plattformar. Teknologier inom dessa områden är i ökande grad av kommersiellt ursprung. Inom dessa områden är det hög osäkerhet, både vad gäller efter- frågan och den framtida teknologiutvecklingen. Försvarsindustrin kommer att genomgå en förändringsprocess för att hantera dessa osäkerheter och anpassa sin verksamhet till nya förutsättningar. De pågående förändringama ställer krav på förändring av företagens affärsmodeller. Nya affärsmodeller innefattar bland annat ökad samverkan i nätverk bestående av både kommersiella företag och traditionella försvarsföretag, men också former för att göra fidiga utvecklingsfaser och tjänster likvärdiga intäktskällor med produktion. Hur försvarsföretagen klarar denna omställning och inte minst integrationen med kommersiella företag sker kommer att avgöra mycket framtiden för försvarsindustrin i Sverige - men det finns flera vägar in i framtiden.
Abstract The defence industry in Sweden - as well as the defence industry in other parts of Europe and the USA - is transforming from manufacturing as the main source of revenue to becoming a service producing industry. This ongoing shift is due to several coinciding developments, for exampl- the increased use and importance of commercial technologies in defence produchon as well as changes in demand. SepAces and development of technological solutions is becoming the focus of customer demand and the demand for relatively long series of platforms is in decline. In services and advanced technological soludons much technology is of commercial origin - often from rapidly changing technology areas. This brings increased compl-xity as well as technological uncertainly to the defence industry. Defence companies need to change their strategic focuses and business models to manage the new environment. New business models witi include increased collaboration in networks of both commercial and defence companies as well as making early development phases and services equal sources of revenue of production. The defence indu*A management of this shift and not least the integration with commercial companies, will determine much of the future of the defence industry in Sweden - but there are many roads to the future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182