Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A review of methods of analysis for problems of penetration, field theory and constitutive equations.

A review of methods of analysis for problems of penetration, field theory and constitutive equations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Unosson Mattias
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0126--SE)
Nyckelord Fortifikationer, konventionell vapenlast, penetration, numerisk analys, fältteori, konstitutiva ekvationer, fortifications, conventional weapons loading, penetration, numerical analysis, field theory, constitutive equations, 230
Sammanfattning En kort litteraturstudie har genomförts inom området mekaniska konstitutiva ekvationer. Inledningsvis behandlas begreppen fortifikation och konventionell vapenlast, varefter en kort sammanfattning av tillgängliga lösningsmetode för penetrationsproblem följer. Fältteori för mekanik och termodynamik behandlas med kinematik för finita elastiska och inelastiska deformationer. Studien avslutas med en introduktion till mekaniska konstitutiva ekvationer med inriktning mot dynamiskt belastade solider.
Abstract A brief review has been carried out in the field of mechanical constitutive equations. First the two topics of fortifications and conventional weapons loading are explained and then a short summary of existing solution methods for problems of penetration. Field theory and thermodynamics are mentioned together with kinematics for finite elastic and inelastic deformations. The final part of the review is an introduction to mechanical constitutive equations emphasized on dynamically loaded solids.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182