Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av störning mot slutfasstyrd granat.

Simulering av störning mot slutfasstyrd granat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Ulrika, Tonnvik Annelie
Ort: Linköping
Sidor: 85
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0133--SE)
Nyckelord 74, simulering, IR, målsökare, motmedel, multispektral vattendimma, simulation, imaging trackers, countermeasures, multispectral water fog, E30323
Sammanfattning En simuleringstudie, med syfte att visa hur väl multispektral vattendimma fungerar som skydd mot slutfasstyrda granater, har genomförts med hjälp av simuleringspaketet OPTSIM. Olika ingångsparametrar i duellen har varierats för att undersöka dess inverkan på utgången av duellen. Studien visar att vattendimman i huvudsak fungerar bra som skydd mot slutfasstyrda granater, under de förutsättningar som har antagits för respektive simuleringsserie, men att fordonens intäckning av vattendimma och dess kontrast gentemot bakgrunden har betydelse för vattendimmans effektivitet.
Abstract The effect of using multispectral waterfog (MWF) as a countermeasure against thermally guided projectiles has been studied using the simulation package called OPTSIM. Different parameter settings have been used to test the outcome of the duel between thermally guided projectiles and armoured vehicles using MWF. Simulations show that MWF can be an effective countermeasure against thermally guided projectiles. However, the, probability for the projectile to hit the target depends on how well the vehicle is covered by MWF and the surroundings.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182