Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Engineering method for prediction of impact response and damage in sandwich panels.

Engineering method for prediction of impact response and damage in sandwich panels. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Olsson Robin
Ort: Stockholm
Sidor: 48
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0136--SE)
Nyckelord Kompositmaterial, slag, slagskador, slagbelastning, intryckning, dubbelskalspaneler, composite materials, impact, impact damage, impact, loads, indentation, Sandwich structures, 820
Sammanfattning En ingenjörsmässig metod föreslås för att förutsäga slagrespons och slagskador hos plana dubbelskalspaneler. Metoden tar hänsyn till lokal krossning av kärnmaterialet, delaminering och stora utböjningar av täckskiktet samt är oberoende av empiriska intryckningssamband. Olika modeller föreslås beroende på om slagkroppens massa är större eller väsentligt mindre än massan hos den slagna panelen. Lösningen för slag med stora massor baseras på uttryck på sluten form. Lösningen för slag med små massor erhålls från en dimensionslös integralekvation med två parametrar. Metodens giltighet demonstreras på ett antal statiska intryckningsprov samt på slag mot dubbelskalspaneler.
Abstract An engineering method is suggested for prediction of impact response and damage of flat sandwich panels. The approach accounts for local core crushing, delamination and large face sheet deflections and does not rely on empirical indentation laws. Different models are suggested depending upon the impactor mass being either larger or significantly smaller than the mass of the impacted panel. The solution for large mass impact is based on closed form expressions. The solution for small mass impact is obtained from a dimensionless two-parameter integral equation. The validity of the approach is demonstrated on a number of static indentation experiments and impacts on sandwich panels.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182