Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A review of aeronautical fatigue investigations in Sweden during the period june 1999 to May 2001.

A review of aeronautical fatigue investigations in Sweden during the period june 1999 to May 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Blom Anders F, Palmberg Björn
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0138--SE)
Nyckelord Flygutmattning, förband, spänningsanalys, brottmekanik, spricktillväxt, resthållfasthet, prediktering av utmattningslivslängd, spektrumprovning, strukturvärdering, materialutvärdering, kompositmaterial, aeronautical fatigue, joints, stress analysis, fracture mechanics, crack propagation, residual strength, fatigue life predictions, spectrum testing, structural evaluation, material evaluation, composite materials, 820
Sammanfattning Detta dokument har sammanställts för att presenteras vid den 27:de konferensen för International Committee on Aeronautical Fatigue, vilken ska hållas i Toulouse, Frankrike den 25-26 juni, 2001. En sammanställning presenteras av arbeten utförda i Sverige inom området flygteknisk utmattning under perioden juni 1999 till maj 2001. Sammanställningen innehåller studier av flygplanslaster, grundläggande studier avseende utmattning i metaller och kompositer, spänningsanalys och brottmekanik, studier av sprickpropagering och resthållfasthet, provning av förband och strukturen i full skala och prediktering av utmattningslivslängder. En referenslista avseende relevanta artiklar som utgivits under perioden som sammanställningen avser är inkluderad. Flygtekniska Försöksanstalten (FFA) slogs samman med Försvarets Forskningsanstalt (FOA) den 1:a januari, 2001 och bildade den nya organisationen Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).
Abstract This document is prepared for presentation at the 27h Conference of the International Committee on Aeronautical Fatigue, scheduled to be held in Toulouse, France, 25-26 June 2001. A review is given on the work carried out in Sweden in the area of aeronautical fatigue during the period from June 1999 to May 2001. The review includes aircraft loading actions, basic studies of fatigue development in metals and composites, stress analysis and fracture mechanics, studies of crack propagation and residual strength, testing of joints and full-scale structures, and fatigue life predictions. A reference list of relevant papers issued during the period covered by the review is included. The Aeronautical Research Institute of Sweden (FFA) merged with the Defence Research Establishment (FOA) on January 1, 2001, into the new Swedish Defence Research Agency (FOI).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182