Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A comparison of potential and viscous flow models for pressure signature computations.

A comparison of potential and viscous flow models for pressure signature computations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Helte Andreas, Lillberg Eric
Ort: Stockholm
Sidor: 10
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0140--SE)
Nyckelord Trycksignaturer, potentialströmning, Navier-Stokes, fri vätskeyta, ytvågor, pressure signatures, potential flow, Navier-Stokes, free surface, surface waves, 220
Sammanfattning En jämförande studie av två metoder för beräkning av tryckfält och ytvågor från en sfär med konstant hastighet under en fri vattenyta har utförts. De båda metoderna baseras på potentialströmnings teori med ett lineariserat randvillkor på ytan samt Navier-Stokes ekvationer med Volume of Fluid metoden för att hantera vattenytan. Beräkningarna av ytvågorna visar god överensstämmelse mellan de båda metoderna nära sfären, medan våghöjden skiljer avsevärt mellan modellerna längre nedströms. För den viskösa Navier-Stokes lösningen är trycksignaturen på botten svår att urskilja i tryckfältet från det turbulenta strömningsfältet.
Abstract The pressure field and surface wave pattern generated by a submerged sphere advancing at constant speed in calm water have been calculated by two different methods. The first method uses the Navier-Stokes equations coupled with the Volume of Fluid method to treat the free surface. The second method uses a potential flow model with a linearized free surface condition. Good agreement is found for the calculated wave pattern close to the sphere, but the results diverges further away. Due to large fluctuations from the turbulent flow field in the calculated pressure using the viscous solver, a comparison for the calculated pressure is difficult to make.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182