Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av projektilspetsen på möjligheten att erhålla "interface defeat" med kerampansar.

Inverkan av projektilspetsen på möjligheten att erhålla Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lundberg Patrik, Renström Rene
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0141--SE)
Nyckelord Projektil, nosform, tungmetall, hårdmetall, kerammål, "interface"defeat", penetration, transitionshastighet, projectile, nose shape, tungsten, tungsten carbide, ceramic target, "interface defeat", penetration, transition velocity, 240
Sammanfattning I denna rapport redovisas en modell för bestämning av hur en projektils nosform påverkar möjligheterna att erhålla "interface defeat". Med "interface defeat" menas att skyddet har sådana egenskaper att en projektil inte nämnvärt penetrerar målmaterialet utan istället flyter ut på dess yta. Modellen visar att skyddsförmågan hos skydd baserade på "interface defeat" starkt påverkas av projektilens nosform. Trots att konsumtionen av nosen kan vara kortvarig kan denna nedsätta skyddets prestanda avsevärt om projektilen tillåts träffa kerammaterialet direkt. För att erhålla högsta möjliga skyddsförmåga bör nosdelen först eroderas bort innan "interface defeat" utnyttjas. För finkalibertillämpningar ligger än så länge projektilhastigheterna vanligtvis under den kritiska hastigheten även för spetsiga projektiler, varför keramen i denna tillämpning kan utgöra den yttre komponenten i skyddet.
Abstract A model for determining the influence of the projectile nose shape on the possibility of obtaining interface defeat in ceramic armours has been suggested. Interface defeat means that the projectile material is forced to flow radially outwards on the surface of the ceramic material without penetrating significantly. The model indicates that the nose shape of the projectile strongly influences the protection capability of this type of armour. Despite the short duration of the interaction, this could significantly lower the protection capability if the projectile is allowed to hit the ceramic layer directly. Therefore, to get the best protection capability out of the ceramic armour, the projectile nose should be eroded before interface defeat is established. In small arms applications, the projectile velocity is usually lower than the critical velocity even for projectiles with sharp nose designs. In this cases the ceramic tile can be mounted as an outside armour component.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182