Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Assignment methods for spatial reuse TDMA.

Assignment methods for spatial reuse TDMA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Grönkvist Jimmi
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0142--SE)
Nyckelord STDMA, MAC, spatiell återanvändning, radionät, flerhopp, ad hoc, spatial reuse, radio network, multi hop
Sammanfattning Spatiell TDMA är en accessmetod för radionät med flerhoppsfunktion. Grundidéen är att man ökar kapaciteten genom att låta flera radioterminaler använda tidluckan när det är möjligt. En tidlucka kan delas om det geografiska avståndet mellan dem är så stort att de ej skapar interferenser hos varandra. För STDMA finns flera olika alternativa tilldelningsmetoder. Vanligtvis ger man sändningsrättigheterna till noder eller länkar, dvs sändar/mottagarpar. Vi presenterar här en jämförelse mellan dessa två och visar att båda har negativa egenskaper i vissa situationer. Till exempel så ger länktilldelning hög fördröjning för låg nättrafik men mycket högre genomströmning än nodtilldelning. Vi presenterar också en ny tilldelningsmetod med fördelarna hos båda tilldelningsmetoderna. Simuleringsresultat visar att den föreslagna metoden kan uppnå den höga genomströmningen hos länktilldelning och en lika låg fördröjningen som nodtilldelning vid lite trafik.
Abstract Spatial reuse TDMA is an access scheme for multi-hop radio networks. The idea is to increase capacity by letting several radio terminals use the same time slot when possible. A time slot can be shared when the radio units are geographically separated such that small interference is obtained. In reuse scheduling there are several alternative assignment methods, traditionally, transmission rights are given to nodes or to links, i.e., transmitter/receiver pairs. We present a comparison of these two approaches and show that both have undesirable properties in certain cases, e.g. link assignment gives a higher delay for low traffic loads but can achieve much higher throughput than node assignment. Furthermore, we propose a novel assignment strategy, achieving the advantages of both methods. Simulation results show that the proposed method can achieve the throughput of link assignment as well as the lower delay characteristics of node assignment for low traffic loads.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182